Kentsel Dönüşüm

 

SURPLUS Kentsel Dönüşüm / Yenileme Süreci

Afet Alanlarının Tespiti

 • Doğal ve fiziksel riskli alanların belirlenmesi: Risk https://bstincontri.it/ analiz paftalarının hazırlanması
 • (Zemin yönünden, yapı stoku yönünden) , sellenme bölgelerinin tespit edilmesi (Dere Yatakları)

Sentezler

 • Bölge genelinde sorunların belirlenmesi
 • Sosyo ekonomik ve fiziki yapı çözümleme çalışmaları
 • Bina hasar durumlarının tespiti
 • Yaşam kalitesi anket sonuçlarının belirlenmesi
 • Fiziki yapının tespit edilmesi

Hak Sahipliği Tespiti

 • Mevcut imar haklarının tespit edilmesi
 • Afet sebebiyle malik ve hissedarlarla, ebeveyni ile birlikte oturan kişilerin hak sahipliği yönünden tayin ve tespitinin yapılması

Piyasa Değer Tespiti

 • Yasal değer – Mevcut değer
 • Piyasa faiz oranları tespiti
 • İçsel unsurların tespiti
 • Dışsal unsurların tespiti

İmara Açılacak Alanların Tespiti

 • Rezerv alanların tespit edilmesi
 • https://bstdating.de/

 • Kent makroformu içindeki konumu
 • İmarı ve yoğunluğu
 • Kat karşılığı oranların tespiti
 • Maliyet analizleri
 • Nüfus projeksiyonu
 • Max. İmar, emsal, vb.
 • Nip ana kararlarının zonning olarak hazırlanması

Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

 • SPK lisanslı firma tarafından fizibilite çalışmalarının yapılması
 • Proje maliyetinin hesaplanması
 • Ekonomik analizlerin yapılması

Konsept Projeler

 • En az 3 alternatifli proje üretimi
 • Davetli yarışma
 • Projeye yönelik fonksiyon analizi,
 • Mix use

Projelerin Sunulması

 • Projenin halka sunulması,
 • Katılımcı planlama
 • Halk katılımı ile uzlaşı; karar alma süreci konusunda, katılımcıların ilgili bilgileri göz önüne alma, konuları ve fikirleri tartışma ve bir görüşe dönüşmeden önce düşüncelerini beraberce geliştirmelerine izin veren bir yaklaşımdır.

Halk Katılımı ile Uzlaşı: 9 İlke

 • Süreç bir fark yaratır.
 • Süreç şeffaftır.
 • Sürecin doğruluğu vardır.
 • Süreç şartlara göre tasarlanır.
 • Süreç doğru sayıda ve çeşitte insanı içermektedir.
 • Süreç katılımcılara saygılı davranır.
 • Süreç katılımcıların tartışmalarına öncelik tanır.
 • Uygulamanın geliştirilmesi için süreç yeniden gözden geçirilir ve değerlendirilir.
 • Katılımcılar bilgilendirilir.

Yatırımcı İlişkileri

 • Kabul edilen konsept projenin yatırımcılara sunulması,
 • Müteahhitlerden teklif alınması

Değerleme Raporu & Uzlaşma Komisyonu

 • Mevcut durumdaki değer,
 • Yasal değer,
 • Arsa imar hakkı değeri,
 • Proje geliştirme sonucu değer,
 • İmara uygun bina yaptırım değeri,
 • Kat karşılığı değeri,
 • Düzenli kira değeri ve kamulaştırma değerinin tespit edilmesi.

Avan Projeler

 • Taleplere uygun olarak avan projelerin hazırlanması
 • Avan proje süreci için gerekli verilerin hazırlanması
 • Avan proje maliyet hesabının yapılması

Nazım İmar Planları

 • 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının hazırlanması
 • Hazırlanan imar planının onaylanması

18. Madde Uygulaması

 • 3194 SK. 18. madde uygulaması ile tapu tescillerinin yapılması

İhale Süreci

 • Yatırımcılara yönelik ihale şartnamelerinin hazırlanması,
 • Etaplar halinde ihale sürecinin başlatılması

Yıkım

 • Yıkım ve bina boşaltım bildirilerinin yapılması
 • Yıkım için gerekli araç ve personel temininin yapılması

İnşa Süreci

 • İhalenin sonuçlanması
 • İnşaat sürecinin başlatılması
 • Ve hak sahiplerine binaların teslimi

Teslim

 

In case you’re tasked to write or perform essay writing services, and you are not certain what to expect, https://payforessay.net/ here are some guidelines. Depending upon the subject you will be writing for, expect the essay assistance to give you a brief introduction of the subject, list your qualifications (degrees, awards, etc), provide some examples of your work, then provide you with various samples of your job. You will need to compose a brief Essay Writing Services essay on your own behalf, which means you will have to research the subject well, response questions to prove writing services your self, etc. The article helper should understand how difficult this job is, however, also needs to understand it is also very essay writer important to give superior essay assistance and guidance. Remember that the essay help article writer can also be your client, so anticipate the essay writing service to be quite honest and helpful!

No one has ever written an essay review of a university essay. However, those that I read make me https://www.salonprivemag.com/top-paybacks-of-healthful-eating/ look for more evidence that https://collegecandy.com/2021/02/16/ways-to-jump-start-healthy-changes-in-your-life/ you will find essay https://www.bristol247.com/news-and-features/features/five-best-academic-writing-platforms-a-detailed-review/ writers out there who think like me. Here are the testimonials I’ve been studying: You have that too. The ethical atmosphere is for girls only.

The need to employ an essay writing service for a variety of reasons. These can be the result by a number of elements. The first is to ensure that the business you pick is legal. Additionally, you should be able to communicate with your writer throughout all stages of the writing process. Prior to placing an take your order, make sure that you see examples of work produced by the writing company before making your purchase. Customers can also leave comments about the company.